EREMİZ ISITMA SOĞUTMA MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
Müşteri (Ürün veya Hizmet Alan Kişi) Aydınlatma Bildirimi
a) Veri Sorumlusu

EREMİZ ISITMA SOĞUTMA MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi dâhilinde işlenir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için İlgili formun doldurulması ile, İlgili formun düzenlenmesi ile, İlgili kişi tarafından iletilmesi, İlgili sistem üzerinden, E-posta gönderimi ile toplanır.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sözleşmenin İfası, Yasal Sorumluluklar, Satış Süreçlerinin Yürütülmesi aktarma amaçları doğrultusunda Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları gruplarına aktarılır.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • Karacaoğlan Mh. 6166 Sk. No:25/B Işıkkent / Bornova / İzmir adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eremiz.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group Erem Group